E.H.B.O vereniging 

Landsmeer

Welkom op onze website!

 

 Onze vereniging bestaat al sinds 1953.


Wij zijn een kleine, maar gezellige dorpsvereniging met ongeveer 20 leden.

We verzorgen herhalingslessen voor de gevorderde E.H.B.O-er op de woensdagavonden in het clubgebouw van de Speeltuinvereniging Jonge Kracht te Landsmeer.

Ook proberen we om elk jaar een basiscursus EHBO en een cursus EHBO aan Kinderen te realiseren. 
Deze cursussen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.


Wij zijn aangesloten bij de Hartstichting en verzorgen ook reanimatie cursussen.
(maximaal 6 deelnemers per cursus).

Wij zijn lid van de Kamer van Koophandel (nummer: 54310067).


Doel van onze vereniging:


De Vereniging stelt zich ten doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen en het leven van een slachtoffer te redden en het letsel zo veel mogelijk te beperken.


Wij willen dit doel bereiken door:

  • Het geven van cursussen, waarin zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. 
  • Het geven van herhalingslessen, waarin het genoten onderricht zowel praktisch als theoretisch aan bod komt. Hierdoor maken we de verlenging van het diploma Eerste Hulp mogelijk.